kỹ sư hàng hải

Chiếc tàu ngầm đầu tiên và sứ mệnh đầu tiên Tin ngày: 15/01/2019 16:08

Nó không giống một chút nào với chiếc tàu ngầm Nautilus huyền thoại trong tác phẩm viễn tưởng khoa học "Hai vạn dặm dưới đáy biển" của Jules Verne.