kiến trúc Ảrập

Kỳ cuối: Nước và lửa... ở “Thiên đường trăng mật” Tin ngày: 08/05/2016 02:09

…Một ngày, một đêm với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc cứ thế trôi qua tại "Hawaii của Phi châu"…