kiểm soát quyền lực

Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng Tin ngày: 30/09/2019 09:09

Ngày 23-9-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Kiểm soát quyền lực Tin ngày: 21/10/2019 11:30

Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền là vấn đề được nói nhiều, đề cập nhiều trong công tác cán bộ, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, với Quy định số 205-QĐ/TƯ ngày 23-9-2019, đây là lần đầu tiên một văn bản của Đảng được ban hành, quy định riêng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Quy định 205-QĐ/TW là giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng Tin ngày: 09/10/2019 08:42

Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019  của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là phương thức, giải pháp, bộ công cụ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền….

Quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền Tin ngày: 24/09/2019 21:07

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn quy định này.

Kiểm soát quyền lực để ngăn chặn hiện tượng “cả họ làm quan”1 Tin ngày: 01/06/2017 08:01

Về việc xử lý cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao, Tổng Bí thư khẳng định “đây mới là xử lý về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng, chứ đây chưa phải là tất cả. Sắp tới làm tiếp, đúng luật pháp, đúng lương tâm, trách nhiệm”...