kịch The Melting Pot

Cội nguồn những thành công của nước Mỹ Tin ngày: 14/09/2016 15:21

Lịch sử Hoa Kỳ là một hiện tượng độc đáo, gợi nhiều cảm hứng, đến mức nhiều khi nó được thần thánh hóa. Không ai có thể thống kê được hết các tác phẩm viết về quốc gia đặc biệt này.