hữu danh vô thực

Tham vấn học đường: Cần lắm sự chuyên nghiệp Tin ngày: 16/11/2019 14:05

Ở nhiều nước trên thế giới, tham vấn tâm lý được coi là một nghề chuyên biệt và phổ biến. Người dân ở mọi lứa tuổi có thể đi tham vấn tâm lý bất cứ khi nào họ cảm thấy băn khoăn và có những bất ổn về tinh thần.

Tham vấn học đường - đừng để hữu danh vô thực Tin ngày: 12/11/2019 18:46

Sau khi có Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường và Thông tư 31/2017/TT-BGD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông, từ năm 2018 đến nay, tất cả các trường phổ thông ở Hà Nội đều đã thành lập phòng tham vấn học đường
.

Không để “hữu danh vô thực” Tin ngày: 25/12/2018 09:13

“Thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.