hoạ sĩ Đặng Tiến

Thiền tranh Tin ngày: 01/02/2019 17:52

Tôi đã nghĩ Đặng Tiến như một thiền sư, và tranh của anh như những bản nhạc thiền.