gươm thần

Chuyện cũ lắm rồi Tin ngày: 04/07/2018 09:25

Ngô tính nệ cổ, chắc ngày bé đọc sách từ sớm quá đâm ra lẩn thẩn lúc nào chẳng hay. Một mực tin rằng cho dẫu thế sự xoay vần đến đâu, cho dẫu thiên la địa võng của thời cuộc giăng mắc thế nào, thì thời nào, đời nào dân cũng là gốc trong vạn sự.