fan

Traditional fans blow prosperity to Chang Son Village Tin ngày: 10/10/2016 07:14

Despite the cooling breeze generated by modern electric fans and air conditioners, the trade of making traditional fans in Chang Son Village has been well preserved and even thriving for centuries.

Đắng nghét với trào lưu "lên đồng" tập thể Tin ngày: 01/09/2016 10:45

Lần liveshow cuối cùng, cấp độ khóc lóc quả đã nâng tầm, không biết hư hay thực nhưng chỉ khiến người ta đủ thấy được đẳng cấp lố. Thế mới biết “sao” Việt cũng làm fan phát rồ chẳng kém gì “sao” Hàn.