đường cao tốc xuống cấp

Cơ hội cho sự đổi thay Tin ngày: 25/12/2018 10:52

Một năm đầy biến động của Bộ Giao thông Vận tải, từ BOT Cai Lậy cho đến uyển ngữ “trạm thu giá” rồi sự xuống cấp nghiêm trọng của các tuyến đường cao tốc trọng điểm.