đột phá y tế

Giải mã sinh học: Đột phá y tế cho nhân loại? Tin ngày: 31/10/2019 20:15

Nhờ sự phát triển của các kỹ thuật nghiên cứu nhiều phân tử trên cùng mẫu bệnh phẩm, dấu ấn sinh học ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện bệnh tật và hỗ trợ đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất.