dòng họ Nguyễn Khả

Dòng họ Nguyễn Khả và giá trị văn hóa tâm linh2 Tin ngày: 18/03/2017 07:38

Theo gia phả, họ Nguyễn Khả hình thành, phát triển trên sự khai lập xã Mai Dịch từ cuối TK.15, trong chính sách đồn điền thời Hậu Lê, của vua Lê Thánh Tông (1460-1497).