đội ngũ nhà giáo

Đừng gọi nhà giáo là “người lái đò” có được không? Tin ngày: 19/11/2019 15:14

Thầy, cô giáo ở Việt Nam lâu nay vẫn được ví von với một hình ảnh rất nên thơ: “người lái đò”. Ví von này, theo tôi, trong bối cảnh hiện nay đã quá cũ kỹ, không còn hợp với thời đại và cần hình ảnh khác tươi mới hơn, phù hợp hơn.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo Tin ngày: 06/07/2019 22:24

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa nghiệm thu cơ sở dữ liệu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

Bước chuyển mình của đội ngũ nhà giáo Công an nhân dân trong thời đại 4.0 Tin ngày: 21/11/2018 06:53

Với sự nỗ lực không ngừng, đội ngũ nhà giáo trong lực lượng CAND ngày càng phát triển về chiều sâu chất lượng, góp phần nâng vị thế và hình ảnh người thầy CAND trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân.