doanh nhân George Eastman

Cái chết của con sư tử có lá gan chuột nhắt Tin ngày: 14/08/2019 15:33

Năm 1932, doanh nhân George Eastman đã tự sát bằng một khẩu súng ở tuổi 78, với lời nhắn cuối cùng: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chờ gì nữa đây?”.