đi trong khi ngủ

Con đường và một đôi mắt khác Tin ngày: 18/07/2019 13:43

Hãy mở một đôi mắt khác trong sáng tạo của mình. Đôi mắt ấy sẽ dẫn chúng ta đi qua những con đường mà chính chúng ta đã từng chùn bước vì sợ hãi.