di sản lịch sử

Nhà thờ Đức Bà: Một cuộc bể dâu, những điều đau đớn Tin ngày: 26/04/2019 16:16

Tôi vẫn nhớ mấy năm trước, khi Paris vang tiếng súng, tháp Eiffel tắt đèn và ở khắp nơi, người ta thắp sáng 3 màu xanh - trắng - đỏ, sáng thay cho Paris.