đêm trường Trung Cổ

Huyền thoại của đêm trường Tin ngày: 09/08/2020 15:03

Không phải ngẫu nhiên mà thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu lại thường được nhắc đến với nhiều sự ghê sợ đến vậy.