đề tài đàm tiếu

Đường chiều chênh vênh Tin ngày: 08/11/2019 20:22

Nếu quan nhân làm đúng pháp luật, quan nhân không làm sai, thì hẳn nhiên quan nhân đã được ngồi trong đền do nhân dân lập để bái vọng.