danh tướng Trần Quang Khải

75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giữ nước thời bình Tin ngày: 02/09/2020 21:04

“Thái bình tu trí lực, vạn cổ thử giang sơn”, lời răn dạy của người xưa vẫn vẹn nguyên giá trị trong mọi thời kỳ lịch sử, mọi triều đại.