đại học Việt Nam

Đại học “bốn chấm không” Tin ngày: 30/10/2018 16:24

Tháng trước, tôi được mời tham dự và trình bày tại một hội thảo có chủ đề rất thời thượng “giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. 

4 trường ĐH đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định quốc tế Tin ngày: 15/06/2017 08:55

Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) của Pháp,  thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (ĐH) Châu Âu (ENQA) đã công nhận ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh là 4 trường ĐH đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định trường ĐH với hiệu lực 5 năm.