đại hiến chế Magna Carta

Đại hiến chế Magna Carta – ngọn cờ của kẻ bị khinh miệt Tin ngày: 01/02/2019 18:25

Bất cứ ai đã từng đọc Ivanhoe - danh tác của văn hào Anh Walter Scott, hoặc đọc bất cứ câu chuyện truyền kỳ nào về người anh hùng lục lâm huyền thoại "lấy của nhà giàu chia cho người nghèo" Robinhood, hẳn không ít thì nhiều, cũng đều chia sẻ một nỗi căm ghét hoặc khinh miệt dành cho nhân vật Hoàng tử John.