cửa sổ tâm hồn

Xác định tuổi người chết từ đôi mắt Tin ngày: 31/07/2015 09:00

Đôi mắt của con người được coi là "cửa sổ tâm hồn", nơi thu thập và ẩn chứa vô vàn thông tin đa dạng cho đời sống và khi con người chết đi, đôi mắt vẫn tiếp tục chứa đựng những thông tin có ý nghĩa to lớn, đặc biệt là đối với công tác kỹ thuật hình sự.

Tôi ngồi ru đôi mắt tôi Tin ngày: 15/03/2016 09:55

Hãy để đôi mắt lướt trên những phiến đời đẹp đẽ. Hãy để đôi mắt phóng những tia nhìn mạnh mẽ. Hãy để đôi mắt trở thành linh hồn của một con người.