công dụng chữa bệnh

Những câu chuyện kể từ đất Tin ngày: 15/03/2020 10:50

Đất không chỉ chữa được một số bệnh mà còn chữa được rất nhiều thứ bệnh, đó là sự tổng kết của nền y dược phương Đông. Đất gì cũng chữa được bệnh. Ngay cả một cục gạch cũng là thuốc, đông y gọi là "Thổ chuyên".