con người phi thường

Khi người trẻ kích hoạt “con người phi thường” bên trong mình Tin ngày: 31/03/2021 09:56

Tin rằng có một con người khác trong chính mình và “phiên bản khác” ấy có thể làm được những điều kỳ diệu hơn một khi được kích hoạt, nhiều bạn trẻ đã đi tìm…