chuyện xã hội

Phỏng vấn gốc cây Tin ngày: 23/07/2020 13:39

Phóng viên (PV): Thưa anh, chỗ của anh bao nhiêu năm nay thường ở đâu ạ?
Gốc cây: Ở tất cả các nơi, nhưng trong thành phố, đặc biệt tôi hay đứng bên đường.

Phỏng vấn một cặp kính Tin ngày: 09/01/2020 14:18

Gần đây cả thành phố xôn xao vì ban giám đốc Sở giáo dục của thành phố này đã nhận lương tháng nhiều năm của một nhà xuất bản...