chuyển ngữ

Dịch giả Cao Nhị: Lặng lẽ bên đời Tin ngày: 24/04/2020 10:40

Tôi thực sự chấn động khi đọc tiểu thuyết Trên đường (On The Road) của nhà văn Mỹ gốc Pháp Jack Kerouac do dịch giả Cao Nhị chuyển ngữ.