chuyện giao thông

Phỏng vấn gốc cây Tin ngày: 23/07/2020 13:39

Phóng viên (PV): Thưa anh, chỗ của anh bao nhiêu năm nay thường ở đâu ạ?
Gốc cây: Ở tất cả các nơi, nhưng trong thành phố, đặc biệt tôi hay đứng bên đường.