chương trình tiêm chủng

Loại vaccine nào cho thế giới? Tin ngày: 26/03/2021 14:29

Đã hơn 3 tháng kể từ khi những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm trên thế giới, mang đến niềm hy vọng. Tuy nhiên, đến lúc này, những liều vaccine ấy lại đang trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong dòng chảy dư luận quốc tế.