chiến công của lực lượng CAND

Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân Tin ngày: 18/08/2020 08:19

Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng CAND Việt Nam được xây dựng, tôi luyện, lớn mạnh và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Lực lượng CAND thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống Tin ngày: 17/01/2018 09:50

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND) tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 15 và 16 tháng 1.

Phụng sự Tổ quốc Tin ngày: 11/08/2015 11:41

“Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CAND cũng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước...", phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao nhiệm vụ cho lực lượng CAND.