chia sẻ tư liệu

Từ văn hóa Thư viện đến sự cần thiết của xã hội lý tính Tin ngày: 23/05/2020 15:37

Tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh (Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn) xuất phát là giảng viên Hán Nôm, sau đó học về Nhân học Xã hội ở Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Harvard (Hoa Kỳ). Bây giờ thì anh vừa giảng dạy, vừa làm công việc nghiên cứu, thu thập dữ liệu nghiên cứu Việt Nam trên phạm vi toàn cầu...