cha và con

Cha và con Tin ngày: 24/08/2020 21:28

Tôi có xu hướng chọn bạn theo cách nhìn họ ứng xử với cha mẹ. Và cũng luôn tự cho lý thuyết đó luôn đúng, bởi nếu họ không thể tốt với cha mẹ mình thì thật khó để làm điều tử tế cho người ngoài, bất luận như thế nào.

Trò chuyện cùng con Tin ngày: 28/09/2017 15:25

1. Những lần nhìn con. Nhìn con từ phía sau, lúc nào cũng muốn được đến gần để con tựa nương. Nhưng rồi phải dừng lại để con mạnh mẽ hơn.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417