cây sấu cổ thụ

Quanh một chấm xanh Tin ngày: 25/02/2019 13:08

Có ngồi lâu với ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư TP Thanh Hóa cũng thấy chuyện không nhạt và bừng ra lắm sự lạ.