cầu khỉ

Ví dầu cầu ván đóng đinh Tin ngày: 05/06/2017 08:06

Gió dựa thân tường, lưng gió phẳng
Trăng nhìn cửa sổ, mắt trăng vuông.

Cầu Ghềnh, cầu yếu và cầu biểu tượng Tin ngày: 18/04/2016 15:10

Sự cố xà lan đâm sập cầu Ghềnh vẫn nóng trên các mặt báo hơn chục ngày qua. Người thực hiện hành vi phạm tội thì đã bị bắt và tất nhiên sẽ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật trong một ngày gần đây, nhưng những hậu quả từ sự cố này không thể tính hết được và nó sẽ còn diễn ra trong một thời gian dài.