cải tiến tiếng Việt

Ðời sống văn hóa 2017: Vinh danh nhiều, ồn ào không ít Tin ngày: 17/02/2018 07:38

Năm 2017 có thể nói là một năm có nhiều sự kiện đáng chú ý trong đời sống văn hóa Việt. Theo đó, vinh danh cũng nhiều mà ồn ào tranh cãi cũng không ít. Hãy cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện văn hóa có ảnh hưởng đến dư luận nhiều nhất trong năm qua.

Không chỉ là bảo vệ "PGS Záo Zujk"4 Tin ngày: 30/12/2017 14:16

Cơn bão gây ra bởi đề xuất biểu thị chữ viết "Giáo dục" thành "Záo zụk" có vẻ đã qua, và cũng chờ nó qua đi, mọi người bình tâm lại tôi mới dám từ từ viết thêm những suy nghĩ của mình.