cái chết lâm sàng

Những bí ẩn đằng sau cái chết Tin ngày: 12/12/2014 15:35

Từ hàng nghìn năm nay, con người vẫn luôn tìm tòi và khám phá để trả lời câu hỏi kinh điển nhất của nhân loại: “Liệu có hay không cuộc sống sau cái chết”.