cà phê vỉa hè

Sài Gòn có một cơn mưa Tin ngày: 10/07/2017 07:10

Đã có rất nhiều người viết về cơn mưa Sài Gòn, đã có rất nhiều người viết về cà phê Sài Gòn, nhưng duy chỉ có Ngọc Lễ mới hiểu Sài Gòn mưa, Sài Gòn cà phê vào năm 1997.

Hớt tóc rồi cà phê Tin ngày: 04/03/2017 17:05

Ông thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn cầm tiền đi hớt tóc, thì ông thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên cũng nhét tiền vào quán cà phê. Có điều ông Sơn rủng rỉnh dân chơi bao nhiêu thì ông Nhiên buồn buồn bấy nhiêu...