cà phê Sài Gòn

Sài Gòn phiếm chuyện cà phê Tin ngày: 26/07/2018 10:12

Sài Gòn có bao nhiêu tiệm cà phê, tôi thích viết bằng danh từ này hơn "café". 

Hoài niệm cà phê Sài Gòn1 Tin ngày: 05/06/2018 07:31

Ngày trước ở khắp Sài Gòn - Chợ Lớn, ai có dịp đi trong buổi tinh mơ ngang qua các tiệm nước hay quán cà phê đều rộng ngực hít lấy khói hương thơm cà phê.

Sài Gòn nhớ nhớ quên quên Tin ngày: 02/04/2017 10:44

Vừa về lại Sài Gòn sau một đêm ở Hà Nội, Hà Nội mưa rây rây lạnh tím tái. Thoáng cái đến phi trường Tân Sơn Nhất đã nghe không khí nong nóng như cũ.