bộ máy hành chính

Phình ghế cấp phó Tin ngày: 14/11/2017 13:42

Phình lãnh đạo là hiện trạng khiến bộ máy hành chính cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội cồng kềnh, thậm chí có nơi tăng quá mức làm biến đổi cơ cấu tổ chức, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. 

Trao quyền chủ động cho TP Hồ Chí Minh từ những vấn đề cụ thể Tin ngày: 06/11/2017 10:38

Góp ý về cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh và mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có dáng dấp của một siêu đô thị với dân số khoảng 13 triệu người với 3 triệu người nhập cư. Do đó khối lượng công việc hành chính cũng lớn nhất nước.

Cần xây dựng mô hình quản trị đột phá cho đặc khu Tin ngày: 25/10/2017 16:27

Bảo lưu quan điểm về xây dựng một bộ máy hành chính tinh gọn, nhất thể hóa cấp ủy với chính quyền và trao quyền mạnh cho Trưởng Đặc khu, Quảng Ninh cho rằng, để có “đặc khu”, trước hết phải có một thể chế và mô hình quản trị đột phá.

Chính phủ yêu cầu không tăng biên chế năm 2016 Tin ngày: 10/01/2016 09:32

Chính phủ yêu cầu không tăng biên chế năm 2016 là nội dung được nêu rõ tại Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Lạm bàn về văn hóa ứng xử trong nền hành chính công1 Tin ngày: 07/01/2016 09:42

Cha ông xưa có đúc kết thật thâm thúy về một trong những tình trạng trớ trêu nhất của cuộc đời, ấy là khi ta lại tự đặt ta vào trong khung cảnh "khóc thì hổ ngươi, cười thì ra nước mắt"... Cái điều đáng buồn ấy, đã và đang "sinh sôi, nảy nở" như nấm sau mưa trong bộ máy hành chính công hiện nay...