bầu cử Nghị viện châu Âu 2019

Bầu cử Nghị viện châu Âu 2019: Bão giông quanh hòm phiếu Tin ngày: 29/05/2019 15:46

Cứ 5 năm một lần, Nghị viện châu Âu (EP) lại tổ chức một cuộc bầu cử quy mô lớn để tìm ra những người đại diện cho toàn thể châu Âu tại cơ quan lập pháp chung giữa các thành viên này. 

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417