bạn tâm giao

Nhậu Tin ngày: 08/01/2016 19:16

Trong thăm thẳm tư duy của người Việt, rượu là đỉnh cao của tri kỷ. Ngẫu nhiên mà phảng phất dáng dấp của các bậc thần tửu, tiên tửu luận bàn huynh đệ, kiểu như “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, nghĩa là gặp bạn tâm giao uống nghìn chén cũng thấy ít.