Vua Trần Thánh Tông

75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giữ nước thời bình Tin ngày: 02/09/2020 21:04

“Thái bình tu trí lực, vạn cổ thử giang sơn”, lời răn dạy của người xưa vẫn vẹn nguyên giá trị trong mọi thời kỳ lịch sử, mọi triều đại.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417