Việt Nam tự điển

Phong da ngựa mặc bèo trôi sóng vỗ Tin ngày: 21/10/2015 09:26

Đôi khi nghĩ rằng, sách như người bạn. Đã đọc đâu đó rồi, có lúc tình cờ tìm thấy quyển sách đó lại có cảm giác như gặp người bạn ngày cũ. Mỗi thời gian, tùy tuổi tác, con người ta cảm nhận khác nhau về một quyển sách.

Ngồi nhìn tiếng Việt Tin ngày: 19/07/2019 11:40

Tiếng Việt ngày càng méo mó chăng? Nghĩ thế, bèn đọc thông báo này, đại khái: “Thông tin dự án đã bị lọt lộ; nhiều đoạn đường bị sạt sụt; giao lộ X đang bị ùn ứ; nguyên nhân cháy do điện bị chạm chập; hàng rong phải kiên quyết bị đẩy đuổi; nhiều công việc cùng thời điểm cần được phối kết và lồng lắp” v.v…