Trường Sĩ quan Hoàng Phố

Chuyện ít biết từ người cận vệ của Bác Hồ Tin ngày: 25/07/2020 12:05

Tôi gặp Thượng tướng Phùng Thế Tài năm ông đã 93 tuổi. Trời cho ông một sức khỏe hiếm thấy và sự minh mẫn, tinh tường cũng vào loại hiếm.