Trung tâm Da liễu và Chống phong Thái Nguyên

Cuộc di chuyển cuối cùng đến trại phong... Tin ngày: 07/06/2020 17:36

Tròn 20 năm sau khi căn bệnh phong chấm dứt ở cơ sở chữa bệnh thuộc xã Kim Tân (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) nhưng với người bệnh cũng như người dân ở đây thì hai từ “trại phong” đã đóng đinh vào ký ức.