Trần Thị Minh Tâm

Thế Dũng - Minh Tâm: Sông vẫn chảy dưới trời Tin ngày: 29/08/2019 17:46

Anh chị ngồi đó, an nhiên, tự tại và có phần giản dị. Hai gương mặt từng trải lộ rõ nét tài hoa của những người trí thức Việt Nam, đã có nhiều năm sinh sống ở Châu Âu.