Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang: Cốt lõi niềm tin là ngọn cờ dân tộc Tin ngày: 25/01/2019 10:19

- Nhà báo Phan Đăng: Thưa giáo sư Vũ Minh Giang, nếu bây giờ đưa ra 4 từ "Kiến tạo niềm tin" thì ngay lập tức, ông nghĩ đến điều gì?

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417