Tiến sĩ Trần Ngọc Vương

“Tham vọng của các đế chế quân chủ Trung Hoa là vô biên...” Tin ngày: 29/10/2019 14:26

Giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Vương là một nhà nghiên cứu văn hóa, tư tưởng, triết học phương Đông lâu năm và đầy cá tính. Do vậy, khi nghĩ đến việc phải tìm hiểu cặn kẽ bản chất của các hoàng đế Trung Hoa, gắn liền với các thiết chế chính trị kéo dài hàng ngàn năm trong lịch sử Trung Hoa cổ, trung đại thì tôi đã nghĩ ngay đến ông.

Vài ý kiến nhỏ với Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Vương Tin ngày: 05/01/2016 08:00

Đọc bài "Phê phán cần sự hiểu biết", dưới có một đoạn ngắn nêu ý kiến của Giáo sư Nguyễn Khắc Phi trong Văn nghệ Công an số 266 ngày 3-12-2015, tôi đoán quý báo muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc thảo luận chung quanh bản dịch bài "Nam quốc sơn hà" trong sách Ngữ văn 7. Đoán vậy và tự thấy cái "sự hiểu biết" của mình hạn chế lắm, song có cái gì đó cứ thôi