Thượng tướng Vũ Lăng

Thượng tướng Vũ Lăng & 30 ngày đêm quyết chiến trên đồi C1 Tin ngày: 06/05/2020 08:52

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng chia sẻ: "Riêng tôi, tôi cứ nhớ mãi Vũ Lăng trên cương vị là Trung đoàn trưởng đánh đồi C1 ở Điện Biên Phủ". Đó là suốt 30 ngày đêm ròng rã chiến đấu giằng co tàn khốc trên đồi C1.