Thượng tướng Phùng Thế Tài

Thượng tướng Phùng Thế Tài: Những câu chuyện từ thực tiễn chiến tranh Tin ngày: 13/11/2020 09:31

Năm 2020, nhiều hoạt động Kỷ niệm có ý nghĩa của đảng, Đất nước và Quân đội ta đã diễn ra. Tôi được mời tham dự một số hoạt động và thấy mình có may mắn khi chuẩn bị bước sang tuổi 90 vẫn còn tương đối khỏe mạnh. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng Phùng Thế Tài (1920-2020) bản thân tôi hết sức xúc động.

Chuyện ít biết từ người cận vệ của Bác Hồ Tin ngày: 25/07/2020 12:05

Tôi gặp Thượng tướng Phùng Thế Tài năm ông đã 93 tuổi. Trời cho ông một sức khỏe hiếm thấy và sự minh mẫn, tinh tường cũng vào loại hiếm.