Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Được hy sinh cho dân tộc là hạnh phúc! Tin ngày: 10/10/2016 16:22

"Trong đạo Phật, một trong những điều được đề cập nhiều nhất chính là sự hy sinh, thì ở đây ta thấy thế hệ lãnh đạo đã có một sự hy sinh cao nhất. Họ ý thức rất rõ rằng được hy sinh để được hạnh phúc".

Biểu dương tăng ni, phật tử xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ Tin ngày: 01/10/2015 13:59

Sáng 1/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị biểu dương tăng ni, phật tử có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BV ANTQ lần thứ 9 (2014-2015).

Phải đánh thức nội lực & niềm tin dân tộc2 Tin ngày: 03/02/2017 08:20

Thầy Thích Thanh Quyết luôn ý thức mình là người Phật giáo Việt Nam. Với người cộng sản Việt Nam cũng vậy, cộng sản gì thì cũng là người Việt Nam, phải có nhiệm vụ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam.