Thư viện Quốc gia Hà Nội

Bước vào thư viện hay kết nối với tri thức? Tin ngày: 08/02/2021 09:55

Từ xa xưa, đối với mỗi người đọc sách, thư viện là thánh đường, nơi ấy mỗi khi họ bước vào đều cảm nhận sâu sắc phúc phận được tiếp cận với tri thức của bản thân.